Ett GOTT NYTT Välsignat 2021
tillönskas alla fyrbenta & tvåbenta vänner!

“Må hälsa, lycka & välgång följa er under 2021″

Önskar Jonas Näslund med familj * Kennel Xélanc