Kenneln är Godkänd för hänvisning av SKK * 
Svenska Kennelklubben.